Kategorie

Reklama

Zwroty i reklamacje

1.Klient ma prawo w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru do zwrotu towaru w stanie nienaruszonym i zwrotu gotówki. Podstawą ku temu jest okazanie paragonu. Sklep nie zwraca jednak środków za poniesione przez klienta koszty transportu. Zwrot dotyczy tylko i wyłącznie towaru. Zwracany towar musi być całkowicie nowy, bez żadnych śladów montażu ani zużycia, w oryginalnym opakowaniu.

2.Sklep nie przyjmuje towarów odesłanych przez klienta za pobraniem. Klient na swój koszt odsyła zwracany towar.

3.Zwrot środków finansowych nastąpi w terminie 10 dni od daty otrzymania przez sklep towaru i numeru konta do wpłaty.

4.Do zgłoszenia reklamacji niezbędny jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Musi to być oryginał, a nie kopia. Bez tego dokumentu reklamacje nie będą rozpatrzone.

5.Klient ma prawo do reklamowania produktu w terminie 24 miesięcy od daty zakupu, chyba, że na produkcie opisany jest szczególny okres gwarancji (12 lub 36 miesięcy). Od momentu stwierdzenia wady klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji.

6. Reklamacje będą rozpatrywane tylko w momencie gdy do dowodu zakupu dołączony jest czytelnie wypełniony formularz reklamacyjny. Bez formularza reklamacje nie będą rozpatrywane.

7. Towar na reklamacje klient odsyła na swój koszt. Towary wysyłane na koszt odbiorcy nie będą podejmowane. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie sklep odsyła towar na swój koszt, jeśli negatywnie to koszt wysyłki ponosi reklamujący.

8.Zgłoszeniu reklamacyjnemu nie mogą podlegać różnice między towarem rzeczywistym, a towarem na stronie sklepu. Nieznaczne różnice w wyglądzie produktu mogą wynikać z różnych przyczyn, za które sklep nie ponosi odpowiedzialności.